IMPINGEMENT RAMENNÉHO KĹBU 1. ČASŤ

Impingement ramenného kĺbu je dnes už veľmi častým problémom a početnosťou dobieha i bolesti krížov.

Zverejnené 17.07.2017, 17:10

Ku mne osobne prišlo za posledné mesiace viac než 20 ľudí s bolesťami ramena a skoro všetci trpeli nejakou formou impingementu. Príčin je určite viacero, ale domnievam sa, že hlavnou príčinou je väčšinou zvýšená obľuba cvičení vo vysokej intenzite a crossfitových cvičení, kde sú horné končatiny príliš často vzpažené a pod nejakou váhou. Bežný človek, ale i športovci, jednak na to nemajú mobilitu, ale ani silu. A tak postupne nastáva preťaženie a vzniká väčšia a väčšia bolesť a slabosť.

Čo je Impingement ramenného kĺbu?

Je to syndróm, pri ktorom sa zužuje subakromiálny priestor, následkom čoho nastáva chronická a repetitívna kompresia priľahlých šliach rotátorovej manžety (hlavne m. supraspinatus) a subakromiálnej burzy. Táto kompresia spôsobuje bolesť a pohybové obmedzenia. Najčastejšie bývajú postihnutí manuálni pracovníci, ktorí mávajú často ruky nad hlavou a športovci ako sú vzpierači a baseballoví nadhadzovači.

Aké sú príznaky?

Subjektívne:

 • Slabosť pri pohyboch v ramene
 • Stuhnutosť v horných fixátoroch lopatky
 • Pichanie pri elevácií (zdvihnutí hornej končatiny) zvrchu ramena
 • Bolesti môžu byť zvrchu a spredu ramena, v bicepse, okolo kľúčnej kosti i vzadu na lopatke
 • Bolesť a diskomfort pri spaní na postihnutom ramene
 • Bolesť pri hádzaní, smečovaní vo volejbale a iných pohyboch nad hlavou
 • Pukanie a preskakovanie v ramene – známka buď instability alebo posunu hlavice humeru v kĺbe

 

Objektívne:

 • Obmedzená pohyblivosť ramenného kĺbu hlavne pri elevácii a vnútornej rotácií
 • Bolestivá zarážka (painful arc) medzi 60 až 120 stupňami alebo v pozícií nad hlavou
 • Pozitivita určitých klinických testov (Jobe test, Neer test, Hawkins test…)
 • Strata Joint Play (pruženie kĺbu určitým smerom)
 • Porucha skapulohumerálneho rytmu (Scapular dyskinesis - porucha pohybu lopatky s ramenným kĺbom)

 

 

 

Rozdelenie:

Podľa lokalizácie:

 1. Subakromiálny/external impingement – Častejší typ impingementu, kedy nastáva mechanické podráždenie mäkkého tkaniva (šľachy rotátorovej manžety, burza) hlavicou humeru (ramenná kosť) a akromionom
 2. Internal impingement – Menej častý typ impingementu, kedy je príčina v samotnom ramennom kĺbe a nie v subakromiu. Podráždené sú tiež šľachy rotátorovej manžety, ale medzi hlavou humeru a okrajom kĺbnej jamky (glenoid rim)

 

Podľa typu:

 1. Primárny impingement – Bolesť je spôsobená štrukturálne zúžením subakromiálneho priestoru kvôli:
  • Osteoartróze, výrastkom…
  • I-III typ akromionu
  • Edém (opuch) mäkkého tkaniva v rámci subakromiálneho priestoru
 2. Sekundárny impingement – Žiadne štrukturálne abnormality, bolesť je spôsobená z funkčných porúch ramenného pletenca a provokovaná v určitých pozíciách – najčastejší typ

 

Ako je diagnostikovaný?

Impingement ramenného kĺbu dokáže diagnostikovať špecialista (lekár, fyzioterapeut, chiropraktik…) v rámci klinických testov. Zobrazovacími metódami (RTG, ultrazvuk, MRI) si vieme poruchu potvrdiť a zistiť prípadne ďalšie pridružené syndrómy ako burzitída, rôzne tendinopatie šliach rotátorovej manžety, kalcifikácia (vápenatie) šliach, kostné výrastky a osteoartrózu.

 

 

 

Príčiny subakromiálneho impingementu

Nebudeme sa teraz baviť o priamych príčinách ako sú úrazy, individuálne štrukturálne zvláštnosti a pod., ale o „klasickom“ subakromiálnom, sekundárnom impingemente. Všetky tieto príčiny väčšinou spolu súvisia:

 1. Preťaženie – Preťaženie býva podľa mňa príčinou číslo jedna. Pri cvičení majú ľudia jednoducho veľké egá, nevedia kedy majú dosť a často ani nevedia ČO/KOĽKO je dosť. S tým postupne prichádza únava, horšie zapojenie svalov a stabilizácia, následne decentrácia kĺbov a bolesť. Alebo niekto môže mať prácu, kedy dlhodobo musí držať ruku nad hlavou a po nejakom čase vznikne preťaženie (maliar, stavbár…).
 2. Instabilita lopatky – Pri nestabilite lopatky sa thorakoskapulárne spojenie a glenohumerálny kĺb (GH) správajú ako jeden a v GH chýba potrebná disociácia (odkaz), tým pádom sa stráca jeho mobilita. Stráca sa horná rotácia i zadné naklopenie lopatky, ktorá je potrebná na optimálnu eleváciu hornej končatiny/overhead mechaniku. Serratus anterior, hlavný horný rotátor lopatky, si neplní svoju funkciu a namiesto neho musí zabrať horný trapéz, ktorý je ďalším horným rotátorom. Samozrejme, že dolné rotátory ako sú Levator scapulae a mm. Rhomboideii sú takisto vo zvýšenom napätí a spazme.
 3. Nestabilita trupu a hrudná mobilita – Ak máme nestabilné naše jadro, lopatky nemôžu pracovať v optimálnom nastavení a stráca sa hrudná mobilita. Hrudná mobilita v zmysle rotácií a plnej elevácií hornej končatiny (180 stupňov). Skúste si napr. trošku povoliť hrudník a zhrbiť sa a zdvihnite ruky nad hlavu. Ťažká úloha že?
 4. Slabosť – Ak ste jednoducho slabý, ide to ruka v ruke so zranením a bolesťou.
 5. Neznalosť techniky cvičenia a biomechaniky – Aby sa fyzický stres dokázal optimálne rozložiť, kĺby a svaly pracovali čo možno „najfyziologickejšie“ je potrebná určitá znalosť v tomto odbore. Bežní cvičenci, ale i športovci vymýšľajú všelijaké druhy cvičení a sami nevedia čo chcú dosiahnuť a načo im to je. Od terapeuta sa potom čakajú zázraky, ale iniciácia uzdravenia by vždy mala začínať od seba samých. I pohyb je jednoducho veda a tak ako si nájdete odborníka, keď chcete opraviť auto, tak treba nájsť odborníka, ak chcete začať cvičiť (a nič o tom neviete) alebo už máte nejaké bolesti a potrebujete doslova preprogramovať pohyb.

Záver

Prvá časť článku bola viac teoretická než praktická, ale ako sa hovorí jedno bez druhého nefunguje. V druhej časti sa pozrieme viac na prax, priblížime si lepšie mechanizmus vzniku poruchy a stabilizáciu ramenného kĺbu. K článku nebudú chýbať i nejaké videá a rady a tipy ako bojovať proti tomuto veľmi častému syndrómu.

Zdroje k článku

 1. http://physioworks.com.au/
 2. http://www.moveforwardpt.com
 3. http://www.sportsinjuryclinic.net
 4. https://www.youtube.com/channel/UC_VQDInMfY5HoPn8w9OmuFw

Diskusia k článku

Podobné články