banner-pejcoch-3-2880x900-1680898260.jpeg

MANUÁLNA A MYOFASCIALNÁ TERAPIA VERTEBROGÉNNYCH OCHORENÍ A FUNKČNÝCH PORÚCH POHYBOVÉHO APARÁTU

Odborný kurz Manuálna a myofascialná terapia vertebrogénnych ochorení a funkčných porúch pohybového aparátu Vás v priebehu dvoch modulov prevedie komplexnou diagnostikou a terapiou. Prvý modul, Terapia spúšťacích bodov, patrí k najefektívnejším intervenciám z pohľadu zníženia bolestí pacienta. Okrem toho je aj veľmi jednoducho využiteľná v autoterapii a kľúčova pri vyšetrení a zhodnotení stavu pacienta.  Po 6 rokoch školenia kurzu Terapia spúšťacích bodov, ktorý mal veľmi vysoké hodnotenia, vytvoril Daniel nový kurz zameraný na cervikálnu a lumbálnu oblasť. V tomto module prepojil diferencionálnu diagnostiku s rôznymi druhmi manuálnej terapie do jednoduchého ale komplexného návodu, ktorý si dokáže osvojiť každý terapeut do svojej dennej praxe.

Aktuálne prebieha proces schvaľovania na Ministerstve zdravotníctva SR, vďaka ktorému účastníci z radov lekárov a fyzioterapeutov budú môcť získať kredity zo systému sústavného vzdelávania.

TERAPIA SPÚŠŤACÍCH BODOV

Najžiadanejší dvojdenný intenzívny klinický kurz pre fyzioterapeutov - "Terapia spúšťacích bodov".

Spúšťacie body (trigger points) sú drobné uzlíky vo svaloch, ktoré spôsobujú bolesť, obmedzenie pohybu alebo parestézie, často na zdanlivo nesúvisiacich miestach s ich lokalizáciou. Spúšťacie body sú najčastejšie sa vyskytujúcou funkčnou poruchou pohybového aparátu. Vedomosti o ich vlastnostiach a možnostiach terapie využijú predovšetkým fyzioterapeuti a lekári. Tieto body vznikajú v predisponovaných miestach kostrového svalstva a spôsobujú prenesenú bolesť a ďalšie príznaky.

Čítajte viac >

PROBLEMATIKA LUMBÁLNEJ A CERVIKÁLNEJ OBLASTI V AMBULANTNEJ PRAXI

Tento kurz rozoberá a odpovedá na mnoho otázok ako napr. „Kde hľadať príčinu problémov?“, „Musia byť tieto problémy spojené s narušením štruktúr?“ či „Je najčastejšou príčinou bolestí rúk syndróm karpálneho tunela?“

Odpovede nám poskytne podrobná anamnéza a diferenciálna diagnostika s použitím klinických testov. Následne sa budeme venovať terapeutickej časti v ktorej budeme využívať manuálne techniky na kĺbnej ale aj myofasciálnej úrovni, teda presnejšie terapiu kĺbnych blokád, pozičných chýb a spúšťacích bodov, pretože práve funkčné poruchy môžu za väčšinu bolestí a problémov aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že problém je štrukturálny.

Čítajte viac >

Kurzy s Mgr. Daniel Pejčoch