banner-pejcoch-3-2880x900-1680898260.jpeg

MANUÁLNA A MYOFASCIALNÁ TERAPIA VERTEBROGÉNNYCH OCHORENÍ A FUNKČNÝCH PORÚCH POHYBOVÉHO APARÁTU

Odborný kurz Manuálna a myofascialná terapia vertebrogénnych ochorení a funkčných porúch pohybového aparátu Vás v priebehu dvoch modulov prevedie komplexnou diagnostikou a terapiou. Prvý modul, Terapia spúšťacích bodov, patrí k najefektívnejším intervenciám z pohľadu zníženia bolestí pacienta. Okrem toho je aj veľmi jednoducho využiteľná v autoterapii a kľúčova pri vyšetrení a zhodnotení stavu pacienta.  Druhý modul je zameraný na cervikálnu a lumbálnu oblasť a kombinuje diferencionálnu diagnostiku s rôznymi druhmi manuálnej terapie do jednoduchého ale komplexného návodu, ktorý si dokáže osvojiť každý terapeut do svojej dennej praxe.

TERAPIA SPÚŠŤACÍCH BODOV

Najžiadanejší dvojdenný intenzívny klinický kurz pre fyzioterapeutov - "Terapia spúšťacích bodov".

Spúšťacie body (trigger points) sú drobné uzlíky vo svaloch, ktoré spôsobujú bolesť, obmedzenie pohybu alebo parestézie, často na zdanlivo nesúvisiacich miestach s ich lokalizáciou. Spúšťacie body sú najčastejšie sa vyskytujúcou funkčnou poruchou pohybového aparátu. Vedomosti o ich vlastnostiach a možnostiach terapie využijú predovšetkým fyzioterapeuti a lekári. Tieto body vznikajú v predisponovaných miestach kostrového svalstva a spôsobujú prenesenú bolesť a ďalšie príznaky.

Čítajte viac >

PROBLEMATIKA LUMBÁLNEJ A CERVIKÁLNEJ OBLASTI V AMBULANTNEJ PRAXI

Tento kurz rozoberá a odpovedá na mnoho otázok ako napr. „Kde hľadať príčinu problémov?“, „Musia byť tieto problémy spojené s narušením štruktúr?“ či „Je najčastejšou príčinou bolestí rúk syndróm karpálneho tunela?“

Odpovede nám poskytne podrobná anamnéza a diferenciálna diagnostika s použitím klinických testov. Následne sa budeme venovať terapeutickej časti v ktorej budeme využívať manuálne techniky na kĺbnej ale aj myofasciálnej úrovni, teda presnejšie terapiu kĺbnych blokád, pozičných chýb a spúšťacích bodov, pretože práve funkčné poruchy môžu za väčšinu bolestí a problémov aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že problém je štrukturálny.

Čítajte viac >