LEKTORI A ORGANIZÁTORI


Jöry Pauwels MSc. (PT), MSc. (Ost.), D.O.


Pôsobisko Inštitút osteopatie, Belgicko
Prax 2022 rokov
Zameranie

Osteopatia, manuálna terapia

Jöry Pauwels je riaditeľom a učiteľom na osteopatickej akadémii. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov Manipulačné techniky, Biomechanika, Viscerálna anatómia, História a filozofia a Vaskulárna osteopatia. Jöry je zodpovedný za akadémiu osteopatie a organizuje medzinárodné výmeny študentov, učiteľov a skúšajúcich. Ako medzinárodný postgraduálny učiteľ vyučuje koncepcie manipulácie, klinického zdôvodňovania a osteopatickej liečby.