JÖRY PAUWELS MSC. (PT), MSC. (OST.), D.O.


Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov Manipulačné techniky, Biomechanika, Viscerálna anatómia História a filozofia a Vaskulárna osteopatia.

Jöry je zodpovedný za akadémiu osteopatie a organizuje medzinárodné výmeny študentov, učiteľov a skúšajúcich. Ako medzinárodný postgraduálny učiteľ vyučuje koncepcie manipulácie, klinického zdôvodňovania a osteopatickej liečby.

Mesto Bratislava
Zariadenie Belgicko
Prax 23 rokov

Kurzy s JÖRY PAUWELS MSC. (PT), MSC. (OST.), D.O.