Mgr. Michaela Šarmírová


Fyzioterapeutka s vyše 4 ročnou praxou. Bakalárske štúdium fyzioterapie absolvovala na Fakulte Sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne a magisterské štúdium na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity. 

Vo svojej praxi sa venuje širokému spektru pacientov s akútnymi aj chronickými problémami pohybového aparátu či športovcom. Osobitou kategóriou je gynekologická fyzioterapia, kde pracuje s tehotnými ženami, ženami po pôrode a rieši problémy ako bolestivý pohlavný styk, neplodnosť či inkontinencia. Pri práci využíva široké spektrum terapeutických techník ako: šetrné mobilizácie, mäkké techniky pre uvoľnenie svalov a fascií, kombinovanú elektroterapiu, aktívne cvičenie pre cielené posilnenie a stabilitizáciu problematických oblastí. Ich výber prispôsobuje aktuálnemu stavu klienta. Aktívne ho však zapája do samotnej rehabilitácie, vďaka čomu klient preberá zodpovednosť za zdravie do vlastných rúk. Vďaka domácim cvičeniam sa stáva nezávislý od jej pomoci.

Miška je stabilnou terapeutkou vo FyzioCentre od jeho vzniku. Okrem aktívnej práce s klientmi sa venuje aj vzdelávaniu začínajúcich fyzioterapeutov a stážistov počas študentskej praxe.

Aj napriek mladému veku, je spoluautorkou niekoľkých publikácii vo významných odborných časopisoch ako Praktický lékař či Česká gynekologie.

Je zodpovedná za vstupné vyšetrenia a stanovenie rehabilitačného plánu čím najviac prispieva k povzneseniu FyzioCentra.

Miška je jednou z absolventiek akreditovaného kurzu zameraného na fyzioterapiu dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču (organizovaného pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky). Problematika gynekologickej fyzioterapie jej bola blízka už počas štúdia, ktoré absolvovala v Českej republike, známej pre tradíciu a vysokú kvalitu odboru rehabilitácie. V rámci svojich záverečných prác sa venovala predovšetkým tehotným ženám, ale po návrate na Slovensko a absolvovaní rady školení, svoj obzor rozšírila aj o terapie popôrodných komplikácii (diastáza, inkontinencia a iné).

V minulosti sa aktívne venovala skautingu, vďaka ktorému si obľúbila prírodu, v ktorej dodnes rada trávi voľné chvíle v kruhu rodiny alebo kamarátmi. Nezľakne sa ani blata a prekážok s ktorými sa hravo vysporiada na pretekoch OCR (Obstacle Course Runnning - prekážkové behy ako Sparťan race alebo Tvrďák). Nepohrdne ani pohodovým večerom pri dobrom filme či seriáli. 

Mesto Bratislava - Petržalka
Zariadenie Fyziocentrum zdravo a Fit
Prax 5 rokov

Odborné vzdelanie

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity , 2017

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2020

Certifikáty a kurzy
 • Mulligan koncept, 2020
 • Integrované bankovanie , 2019
 • Cielené využitie floss bandu v praxi , 2019
 • Forma – funkce – facilitace (Bc. Clara Lewitová), 2019
 • Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode , 2019
 • Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve , 2019
 • Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie, 2018
 • Kinesio taping fundamentals and advanced KT1 & KT2 (Mgr. Michal Peroutka, CKTI), 2016
 • Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy , 2019
 • Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču, 2020
 • Osteopatický prístup u gynekologických dysfunkcii a v tehotenstve, 2021
 • DNS základný kurz A, 2021
 • Kurz A: Mobilizace žeber dle Metódy Ľudmily Mojžíšové (Hana Volejníková), 2021
 • Kurz B: Ošetření svalového dna pánevniho dle Mojžíšové (Hana Volejníková), 2021
 • Kurz C: Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Ľ. Mojžíšové (Hana Volejníková), 2021
 • NeuroKinetic Therapy, 2021

Články od Mgr. Michaela Šarmírová

Pristihnete sa, že stojíte navážení na jednej nohe?

Pri stoji s navážením na jednu nohu dochádza k nerovnomernému zaťaženiu chrbtice a celého pohybového systému.
Celý článok

Prečo sedavo pracujúci ľudia strácajú zadok?!

V dnešnom článku Vám ukážem častý typ zlého držania tela v sede a vysvetlím ako Vás a Vaše telo ďalej trápi.
Celý článok

Gynekologická fyzioterapia - s čim vám vie pomôcť?

Bolestivá menštruácia je len jedným z mnoha prejavov dysfunkcie svalov panvového dna. Za čím všetkým môžeme hľadať príčinu problémov v oblasti panvy? Sledujte video nižšie a dozviete sa odpovede.
Celý článok