High-Velocity Low-Amplitude manipulácie chrbtice

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Obchodná galéria Vienna Gate, Kopčianska 8A
Čas 04.08.2023 - 06.08.2023, 08:30
Rozsah vyučovacích hodín 28
Cena 449€
Organizátor EduFyT

Novo vyvinuté manipulačné techniky podľa konceptu prof. Laurieho Hartmana umožňujú terapeutovi manipulovať chrbticu a periferné kĺby v neutrálnej pozícií, čím dbajú na maximálnu bezpečnosť pacienta. Kurz je vedený osteopatickým prístupom, tlak je pri manipulácií vyvíjaný presne daným smerom s rešpektovaním bariéry, vďaka čomu sú techniky pacientmi subjektívne vnímané ako pohodlné a príjemné. Bežným efektom správne prevedenej techniky HVLA manipulácie je charakteristický „cvaknutie“ a zníženie zvýšeného svalového tonusu v oblasti podstupujúcej terapiu.

Klasické techniky manipulácie či mobilizácie používajú zvyčajne kompresiu, pri ktorej primárne dochádza k zatváraniu facetovćh kĺbov. Jöry nás učil manipulovať hrudnú chrbticu v ľahu na chrbte s kraniálnym posunom pacienta, kedy spodná ruka, ako aplikátor terapie, fixovala kaudálny stavec manipulovaného segmentu, čím sme dosiahli na rozdiel od klasických techník naopak dekompresiu, čiže otvorenie facetových kĺbov ošetrovaného segmentu.

Počas kurzu budú teoreticky opísané techniky HVLA (spolu s klinickými indikáciami a kontraindikáciami), ako aj didakticky demonštrované na modeli kostry a samotných účastníkoch kurzu, čo umožňuje optimálnu spätnú väzbu o správnom prevedení techniky. Počas troch dní si prakticky osvojíte manipulačné techniky zamerané na osový orgán,

Počas kurzu je dôraz kladený na prax, založenú na klinických prípadoch a bohatých skúsenostiach lektorov, ktorí sú vysoko kvalifikovaní a skúsení. Pri lektorovaní sa usilujú o maximálny rozvoj predovšetkým praktických zručností a teoretických znalostí účastníkov kurzu.

Na školení sa naučíte:

 - vykonávať techniky ​​manipulácie na chrbtici ​​bezpečne!
 - interpretovať indikácie a kontraindikácie použitia HVLA techník
 - identifikovať dysfunkcie a použitie vhodných manipulačných komponent v terapii
 - základy osteopatického prístupu k pacientov a terapii

 
Jöry Pauwels je riaditeľom a učiteľom na osteopatickej akadémii. 

Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje výučbe predmetov Manipulačné techniky, 
Biomechanika, Viscerálna anatómia, História a filozofia a Vaskulárna osteopatia.

Jöry je zodpovedný za akadémiu osteopatie a organizuje medzinárodné výmeny 
študentov, učiteľov a skúšajúcich. Ako medzinárodný postgraduálny učiteľ vyučuje 
koncepcie manipulácie, klinického zdôvodňovania a osteopatickej liečby.
Časový harmonogram kurzu je nasledovný: 

Piatok 8:30 - 17:00 
Sobota 8:30 - 17:00 
Nedeľa 8:30 - 11:00 

Z dôvodu novej smernice SKF o sútavnom vzdelávaní, ktorá je pre nás principiálne, právne a ekonomicky neakceptovateľná, aktuálne nežiadame o kredity od SKF na žiadne podujatie. Veríme, že sa podarí veci napraviť v záujme všetkých strán.
Počas kurzu bude k dispozícii pomoc s prekladom.

Vaša on-line zóna sa sprístupní 14 dní pred fyzickým konaním kurzu a nájdete ju po prihlásení do vášho účtu kliknutím na "MÔJ ÚČET" a následne na "ON-LINE PODKLADY". Prosím, naštudujte si jej obsah ešte pred kurzom (aspoň prvé video).  
 

Podrobné informácie o konaní kurzu posielame 3-4 dni pred začiatkom kurzu.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
High-Velocity Low-Amplitude manipulácie chrbtice 459.00 EUR
Rezervuj 1 voľných miest
Prihlasovanie do: 02.08.2023 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 28
Dátum konania: 04.08.2023 - 06.08.2023, 08:30

Prihláška do zoznamu náhradníkov 0.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 03.08.2023 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 1
Dátum konania: 04.08.2023 - 06.08.2023, 23:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy