Integrated Kinetic Neurology

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto BRATISLAVA, FYZIOKLINIK s.r.o. Mlynské nivy 61/A 821 O5
Čas 18.02.2023 - 19.02.2023, 08:30
Rozsah vyučovacích hodín 21
Cena 525€
Organizátor EduFyT
Na tomto 2-dňovom seminári Vás krok za krokom prevedieme prístupom k identifikácii a liečbe záťažovej kapacity zmyslových systémov, ktoré nám pomáhajú vytvárať a kontrolovať pohyb. Dôraz sa bude klásť na spojenie aplikovaných neurovedeckých stratégií s muskuloskeletálnou a ortopedickou rehabilitáciou na liečbu bolesti a problémov súvisiacich s pohybom. 
Je čas odstúpiť od prísne biomechanického prístupu. Zlepšite svoje výsledky, rozšírte svoju súpravu nástrojov a pomôžte klientom zlepšiť pohyb a odstrániť ich bolesť.
Tento seminár vhodný pre fyzioterapeutov, chiropraktikov, ergoterapeutov, osteopatov, lekárov a trénerov. Účastníci môžu očakávať, že sa ponoria do veľkých podrobností o základných princípoch nášho systému a o tom, ako ho môžu integrovať s vlastným jedinečným prístupom.
 

Obsah kurzu:

1. deň
9:00 – 10:30
● Prehľad integrácie aplikovanej neurológie a muskuloskeletálnej rehabilitácie
● Neurológia nerušeného pohybu verzus pohyb v reálnom svete
● Neurológia ochrany/bolesti cez šošovku IKN
● Neurológia záťaže a jej vplyv na riadenie pohybu
10:30 – 12:30 hod
● Praktické hodnotenia na určenie schopností riadenia síl
● Identifikácia schopnosti zmyslového preváženia (proprioceptívna – zraková – vestibulárna)
● Ako používať špecifické markery spätnej väzby na vedenie plánu liečby
● Neurológia koordinácie dychu a jej vplyv na svalový tonus
● Spojenie rebier a bránice a ich vplyv na pohyb trupu a končatín
● Praktické hodnotenia dýchania, ktoré vám pomôžu pri liečbe a rehabilitácii
● Praktické stratégie dýchania na zníženie svalového tonusu a zlepšenie koordinácie trupu
● Integrácia koordinácie dychu so zaťažovaním končatín
● Prípadové štúdie
13:30 – 15:30
● Praktická neurológia horných a dolných končatín
● Praktické hodnotenia sily horných končatín
● Praktické hodnotenia sily dolných končatín
● Praktické hodnotenie disociácie končatín a stredu tela
● Stratégie a progresie zaťaženia horných a dolných končatín
● Špecifické kazuistiky hornej a dolnej končatiny
15:30 – 17:00
● Dôležitosť zlepšenia informovanosti o tkanive prostredníctvom kortikálneho mapovania
● Hodnotenie kortikálneho mapovania zameraného na spätnú väzbu
● Intervencie mapovania dolných končatín
● Intervencie mapovania horných končatín
● Prípadové štúdie

2. deň
9:00 – 10:00
● Hodnotenie horných a dolných končatín a stratégia zaťaženia
10:00 – 12:30
● Integrácia vestibulárneho systému
● Testovanie nosnosti vestibulárneho systému
● Vestibulárne reflexy a ich vplyv na riadenie chrbtice
● Ako zaťažiť vestibulárny systém na riadenie prediktívnej kontroly chrbtice a končatín
● Ako slabá vestibulárna nosnosť môže viesť k zvýšenému napätiu chrbtice
● Vrstvenie vestibulárneho systému so špecifickými stratégiami periférneho tkaniva/proprioceptívneho zaťaženia
● Integrácia vestibulárneho systému do rehabilitačného plánu s odstupňovanou expozíciou
● Prípadové štúdie
13:30 – 15:30
● Vizuálna systémová integrácia
● Pochopte dôležitosť vizuálneho systému pri kontrole pohybu
● Pochopte spojenie medzi očami a chrbticou
● Praktické stratégie na identifikáciu koordinácie očných svalov
● Stratégie spojenia pohybu očí a hlavy
● Praktické stratégie na zlepšenie zlej koordinácie očných svalov
● Integrácia zaťaženia periférneho tkaniva s vizuálnym systémom
● Prípadové štúdie
15:30 – 17:00
● TMK a jeho vplyv na bolesť krku a chrbtice
● Testovanie a integrácia zaťažiteľnosti TMK
● Špecifické stratégie zaťaženia TMK a techniky vrstvenia s chrbticou
● Význam polohy jazyka a izometrického zaťaženia pri bolestiach krku a chrbtice
● Prípadové štúdie

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Integrated Kinetic Neurology 525.00 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 13.02.2023 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 21
Dátum konania: 18.02.2023 - 19.02.2023, 08:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
21.04.2023 - 23.04.2023
Bratislava
459€
Rezervujte
28.04.2023 - 30.04.2023
Bratislava
429€
Rezervujte
13.05.2023 - 14.05.2023
Bratislava
249€
Rezervujte
20.05.2023 - 21.05.2023
Bratislava
199€
Rezervujte