ProCore

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Trnava, Kaloka, Suchovská 5
Čas 20.08.2022, 17:00
Rozsah vyučovacích hodín 9
Cena 129€
Funkcia, diagnostika a tréning stredu tela patria k najobľubenejším témam. Počas 4 rokov školení Diagnostiky pohybováho aparátu 1 a 2, ktorých súčasťou boli aj bloky venované dýchaniu, hlbokému stabilizačnému systému a tréningu core, sme sa stretávali s množstvom otázok. Práve preto vznikol intenzívny workshop, ktorý Vám poskytne jednoduchý návod pre diagnostiku, korekciu a tréning funkcie a sily stredu tela. Či už vo forme core tréningu, ale aj z pohľadu dýchania a hlbokého stabiizačného systému.
 
Obsah workshopu:
1. Dýchanie - hodnotenie a korekcia dychového stereotypu
2. Hlboký stabilizačný systém - hodnotenie funkcia v sagitálnej, frontálnej a tranzverzálnej rovine
3. Testovanie sily svalov trupu podľa McGilla
4. Tréning stredu tela s prepojením na dýchanie a HSS
5. Tréning stredu tela - antiextenzie, antirotácie, flexie a rotácie

Workshop bude vedený maximálne prakticky, aby ponúkol komplexný návod, ktorý je možné okamžite využiť v praxi trénera či fyzioterapeuta.

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
ProCore 129.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 10.08.2022 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 9
Dátum konania: 20.08.2022, 17:00

Lektor

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
25.06.2022
Bratislava
129€
Rezervujte
25.06.2022
Bratislava
129€
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Bc. Peter Obžera
16.10.2022
Bratislava
129€
Rezervujte
02.10.2022
Bratislava
139€
Rezervujte
30.07.2022
BRATISLAVA
129€
Rezervujte
23.07.2022
Trnava
129€
Rezervujte