Milosz Parchimowicz MSc PT OMPT


Absolvoval s vyznamenaním Alleman Catholic High School v Rock Island, Illinois. Absolvent fyzioterapie na Akadémii telesnej výchovy v Poznani, vrátane jedného semestra programu Erasmus v Coimbre v Portugalsku.

Certifikovaný v Kaltenborn-Evjenth Manual Therapy a MDT McKenzie. Absolvoval 4 roky (viac ako 1000 hodín) programu ortopedickej manipulatívnej terapie podľa štandardov 

Bol vyškolený v technikách invazívnej fyzioterapie: perkutánna elektrolýza EPTE a perkutánna nervová stimulácia (NMP). Absolvoval kurz lekárskej akupunktúry v Londýne a viac ako rok pracoval ako prekladateľ a asistent Craiga Smitha z Juhoafrickej republiky na kurzoch Dry Needling v Poľsku. Asistoval pri výučbe viac ako 300 fyzioterapeutov. Od roku 2017 pôsobí ako inštruktor Dry Needling (suchej ihly) na kurzoch v Poľsku, Belgicku, Chorvátsku a Srbsku, kde vyškolil viac ako 2 000 fyzioterapeutov, osteopatov a lekárov.

Mesto Bratislava
Zariadenie Poľsko
Prax 10 rokov

Kurzy s Milosz Parchimowicz MSc PT OMPT
Bratislava
10.11.2024 - 12.11.2024
449€
Rezervujte
Bratislava
08.11.2024 - 10.11.2024
449€
Rezervujte
Bratislava
28.04.2024 - 30.04.2024
439€
Rezervujte
Bratislava
26.04.2024 - 28.04.2024
449€
Rezervujte