MUDr. Boris Bajer PhD.


Vo svojej doterajšej činnosti poradil vyše 1150 klientom / pacientom indivuduálne –  nastavením stravovacích plánov, resp. tréningových režimov, pričom desiatkam tisíc počas prednášok (pedagogika, súkromné projekty, firemné projekty, online semináre, z toho osobne pre kapacinu desiatok až stoviek ľudí 38x), odtrénoval viac ako 7700 tréningov, vykonal analýzu zloženia tela impedančnou metódou vyše 5200x.

Lekár s bohatými skúsenosťami s prácou v rádiu, TV a rozličných printových médiách (v RTVS – Dámsky Klub, TV Markíza – Teleráno, Svokra, dietológ a lekár v TV Show Najväčší Víťaz, Rádio Regina, Funradio, magazíny Zdravie, Moja Psychológia, Hospodárske Noviny a mnohé iné.

VZDELANIE A PRÁCA

ŠTÚDIUM MEDICÍNY • LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERIZTY KOMENSKÉHO • 2007 – 2013
Graduoval na LF UK v Bratislave, získaním titulu MUDr. – doktor všeobecnej medicíny

ODBORNÍK NA VÝŽIVU • CENTRUM VÝŽIVY A TRÉNINGU • 2013 –
Majiteľ Centra Výživy a Tréningu, diagnostického centra zloženia tela (impedancia prístrojom Biospace Inbody 230, kaliperometria, antropometria atď.) a analýzy životosprávy, vrátane krvných testov a základných fyziologických funkcií organizmu. Vysoko individuálne plánovanie nutričných a tréningových režimov.

PHD • LF UK • 2014 – 2020
Postgraduálne štúdium na Ústave Fyziológie a Patologickej Fyziológie, predmet Fyziológia a Patologická Fyziológia. PhD téza: „Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory.“ 

VÝSKUM • SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, EXP. ENDOKRINOLÓGIA / BIOMEDICÍNSKE CENTRUM • 2014 – 2020
Ukončená klinická intervencia, ktorej výsledky boli ako prvým slovenským autorom v tejto oblasti uverenené v prestížnom žurnáli „Obesity Research & Clinical Practice“ (Elsevier) s impact factorom viac ako 2.

FITNESS EXPERT • HAMILTON FITNESS CLUB • 2011 –
Fitness odborník v Hamilton Fitness Club (Bratislava) so zameraním na fyzickú aktivitu pri metabolickom syndróme, obezite, hypertenzii, diabetes II. typu a endokrinologických ochoreniach.

PEDAGÓG • 2014 –
Pedagóg predmetu Patologická Fyziológia pre študentov Všeobecného Lekárstva (SZU, Bratislava)  a Dietológie (Súkromná zdravotnícka škola, Trnava).

PREDNÁŠAJÚCI  • 2014 – Prednášajúci na dietologických, diabetologických, hepatologických, endokrinologických, kardiologických kongresoch a kongresoch športovej medicíny (Slovensko – desiatky rozličných kongresov, Česká Republika (Medzinárodný kongres Obezitologie a Bariatrie, Praha), Nemecko (FENS – Federation of European Neuroscience, Berlin), Holandsko (Nutrition & Health, Amsterdam) ai. a množstvo ďalších pasívnych participácií (napr. ako sekundárny autor).

 LEKÁRSKY TÍM • BARIATRICKÁ CHIRURGIA, TRNAVA FAKULTNÁ NEMOCNÍCA • 2016 –
Je súčasťou nového multidisciplinárneho tímu Bariatrickej Chirurgie v FN Trnava

FUNKČNÝ GYM / FITNESS MAJITEĽ • TRIAS PERFORMANCE CENTER, BRATISLAVA • 2018 –
Je zakladateľ a CEO fitness klubu TRIAS Performance Center

EXPERTÍZA

Hlavný autor článku uverejnenom na vedeckom archíve PubMed: „Exercise associated hormonal signals as powerful determinants of an effective fat mass loss“ (Endocrine Regulations, 2015).
Spoluautor: „Effect of 8 weeks of hypocaloric diet and physical activity on thyroid hormones, irisin and insulin sensitivity in obese otherwise healthy subjects“, „Improved Insulin Sensitivity and Irisin after a Dietary Weight-Lowering Program in Obese, Otherwise Healthy Subjects“ (Diabetes, 2018).
Autor: „Effect of 8-weeks intensive lifestyle intervention on LDL and HDL subfractions.“ (Obesity Research & Clinical Practice – Elsevier 2019).

DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA & CHARITA

V TRIAS Performance Center, „gyme“, ktorého je majiteľom buduje spoločne s jeho trénermi komunitu, ktorá sa podieľa na zbierkách pre pediatrickú onkológiu, zvieratá v núdzi, kvadruplegikov a oveľa viac.

Mesto Bratislava
Zariadenie Bratislava
Prax 13 rokov

Odborné vzdelanie

Kurzy s MUDr. Boris Bajer PhD.