Diagnostika, korekcia a tréning

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Obchodná galéria Vienna Gate, Kopčianska 8A
Čas 16.09.2023 - 16.09.2024, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 15
Cena 134€
Organizátor EduFyT

Vstúpte do sveta tréningu s novým prístupom a vedomosťami. Tento kurz je základným kameňom konceptu Movement Coach Concept. Vďaka obsiahlej on-line zóne, ktorá neobsahuje len teoretické prednášky, ale aj praktické návody začínate kurz už 2 týždne pred jeho fyzickým konaním. Získate možnosť osvojiť si nové zručnosti a vedomosti predom, vďaka čomu vyťažíte z kurzu maximum.

V tejto úrovni sa naučíte pochopiť a úspešne pracovať s oporno - pohybovým aparátom a fyziológiou pohybu človeka.
Kurz sa zameriava na:
- rozpoznávanie viditeľných aj skrytých telesných odchýlok tela aspekciou.
- osvojenie si jednoduchých a praktické testov pre odhalenie skrátenia alebo oslabenia svalov.
- hodnotenie základných pohybových stereotypov.
- množstvo korekčných cvičení
na vyriešenie zistených problémov.

Systematická diagnostika dokáže odhaliť možné riziká a slabé články pohybového aparátu, čo pomôže predchádzať bolestiam a zraneniam a poskytne tréningu výraznú pridanú hodnotu. Celý kurz sa nesie v duchu vyhodnotenia správnosti pohybu, testami určiť problém, zvoliť cielené korekčné cvičenia a vytvoriť efektívny nápravný program.

Reálnou ukážkou využitia znalostí z kurzov je výsledok diagnostiky a následnej korekcie u jedného z mojich klientov:

V rámci vstupnej diagnostiky sme u nového klienta vykonali hodnotenie základných pohybov ku ktorým patrí aj výpad. Najvýraznejšia odchýlka bolo zošikmenie panvy bilaterálne (na strane výročnej končatiny hore). Zamerali sme sa na testovanie skrátenia flexorov bedrového kĺbu, stoj na jednej nohe a test stereotyp abdukcie dolnej končatiny. Našli sme veľké skrátenie m. tensor fascia latae a chybný stereotyp abdukcie dolnej končatiny. Cieleným uvoľnením tkanív s využitím myofasciálneho valca a strečingom sme dosiahli okamžitého a výrazného posunu k lepšiemu prevedeniu. Klient bol samozrejme zaučený ako vykonávať kompenzačné cvičenie s cielom na fixovanie dosiehnutého progresu a jeho daľši rozvoj.


Tematické celky prvého kurzu:

Online časť (~3 vyučovacie hodiny):

Anatomické minimum - funkcia, odstup a úpon najdôležitejších svalov (+ prelinkovania na anatomícké videá).

Anamnéza - ako získate informácie ktoré napomôžu v smerovaní diagnostiky, spájaní príčin a vytváraní plánu.

Hodnotenie držania tela - pohľad spredu, z boku, zozadu, hodnotenie postavenia panvy (palpácia), porovnávanie zaťaženia dolných končatín.

Hodnotenie dynamiky chrbtice.

Hodnotenie dychového stereotypu.
 

Fyzická časť (~ 10 vyučovacích hodín):

Anamnéza - praktický nácvik.

Hodnotenie držania tela (opisné aj číselné hodnotenie) a korekcia držania tela.

Hodnotenie dynamiky chrbtice, automobilizačné a strečingové cvičenia.

Hodnotenie a korekcia dýchania a využitie v tréningu.

Testovanie skrátenia svalov - orientačné testy (trojhlavý sval predkolenia, adduktory stehna, flexory kolenného kĺbu, flexory bedrového klĺbu, vystierače chrbtice, prsné svaly)
Strečing a manuálne uvolnenie testovaných svalov rôznymi pomôckami.

Hypermobilita - najdôležitejšie testy, riziká a odporúčania pre tréning.

Diagnostika pohybových stereotypov pri cvičeniach drep, kľuk, príťah a výpad.

Korekčné cvičenia a ich aplikácia do tréningu.


Kurz bude prebiehať zmiešanou formou. 11 vyučovacích hodín na mieste kurzu a 4 vyučovacie hodíny formou onine videí a materiálov ktoré účastníci obdržia 2 týždne pred kurzom (budú sprístupnené v on-line podkladoch v ich profile).

Účastníci dostanú skriptá, testovacie hárky a certifikát o absolvovaní kurzu. Pokyny a rozvrh dostanú zaregistrovaní uchádzači v týždni pred samotným kurzom.

Vaša on-line zóna sa sprístupní 14 dní pred fyzickým konaním kurzu a nájdete ju po prihlásení do vášho účtu kliknutím na "MÔJ ÚČET" a následne na "ON-LINE PODKLADY". Prosím, naštudujte si jej obsah ešte pred kurzom (aspoň prvé 3 videá).  


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Diagnostika, korekcia a tréning 134.00 EUR
Rezervuj 3 voľných miest
Prihlasovanie do: 26.08.2023 22:00
Rozsah vyučovacích hodín: 15
Dátum konania: 16.09.2023 - 16.09.2024, 09:00

Lektor

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
BRATISLAVA
27.07.2024 - 28.07.2024
539€
Rezervujte
Bratislava
27.09.2024 - 29.03.2025
2200€
Rezervujte