EPI Youth Strength & Conditioning Certification

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava
Čas 23.08.2024 - 25.08.2024, 08:30
Rozsah vyučovacích hodín 28
Cena 599€
Organizátor EduFyT
Certifikácia pre mládež - Silový a kondičný tréner (YSCC) ponúka dôkazmi podložený úvod do teórie a bezpečnej praxe rozvoja mládežníckych športovcov. Trojdňový certifikačný kurz sa zameriava na tréning založený na koncepte dlhodobého športového rozvoja mladých športovcov (LTAD) vo veku od 6 do 17 rokov.
Tento kurz je špecificky určený pre fitness profesionálov, fyzioterapeutov, športových trénerov a učiteľov telesnej výchovy, ktorí chcú zlepšiť rozvoj mládežníckych športovcov a/alebo zriadiť mládežnícku akadémiu pre svoj klub alebo telocvičňu. Počas kurzu účastníci dostanú vedomosti EPI o možnej ceste mládeže, zahŕňajúcej fázy základov, rozvoja a výkonu. Okrem toho sa účastníci naučia našu knižnicu cvičení na úrovni 1-3 pre základné pohybové zručnosti, silu a výkon.
Počas kurzu sa osobitný dôraz kladie na aplikáciu cvičení v podobe hier pre rozvoj rýchlosti, obratnosti a kondície. Na konci kurzu budú účastníci “vyzbrojení” vedomosťami a trénerskými zručnosťami na rozvoj mládežníckeho športu v komunitných a športových prostrediach. Posledný deň sa bude konať 45-minútový krúžkovací test na získanie certifikátu Trénera pre mládež - Silový a kondičný tréner. Pozor, tento kurz sám o sebe neudeľuje trénerskú triedu ani tŕenerskú licenciu v rámci legislatívy SR.
Kurz poskytuje odbornú inštruktáž o systémoch a metodikách pre silový a kondičný tréning mládeže prostredníctvom troch dní prednášok, skupinových tréningových lekcií a tréningov vedených trénermi. Prostredie kurzu a všetky jeho aspekty podporujú účastníkov na všetkých úrovniach, od absolútneho začiatočníka po skúsenejších.


Prednášky kurzu zahŕňajú:
 1. Systém tréningu mládeže
 2. Dlhodobý vývoj športovca
 3. “Koučovanie” mládežníckych športovcov
 4. Návrh programu pre rozvoj atletickej mládeže
 5. Plánovanie modelu fyzického rozvoja mládeže

Praktické lekcie kurzu zahŕňajú:
 1. Testovanie a profilovanie kondície mládeže
 2. Rozohrievacie hry
 3. Základné pohybové zručnosti
 4. Gymnastické tvary a pozície
 5. Atletické motorické zručnosti (knižnica cvičení)
 6. Hry na rýchlosť a obratnosť
Niektoré z tém prednášaných na kurze sú:
 • Rast a dospievanie
 • Testovanie a monitorovanie kondície
 • Cesta mládeže od spoločnosti EPI (fázy základov, rozvoja a výkonu)
 • Základné pohybové zručnosti
 • Gymnastické tvary a pozície
 • Atletické motorické zručnosti
 • Hry na rýchlosť a obratnosť
 • Dlhodobý vývoj športovca
 • Model fyzického rozvoja mládeže
 • Návrh programu pre mládežníckych športovcov


Písomný skúšobný test:
Písomný test sa koná na konci kurzu, v posledný deň. Otázky sú prevzaté výlučne z manuálu ku kurzu. Testové otázky budú mať viacero správnych možností, bude ich 60 a test bude trvať 45 minút. Obsah testu bude prevzatý výlučne z manuálu, vyžadovaná úspešnosť je 70%.

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu bude účastník:
 • Rozumieť rastu a dospievaniu v kontexte vývoja mládeže
 • Vykonávať fitness diagnostiku mladých športovcov
 • Získať rad praktických trénerských zručností
  • Protokol o zahrievaní
  • Základné pohybové zručnosti
  • Základy gymnastiky
  • Rýchlosť zrýchlenia
  • Obratnosť
  • Rozvoj sily
  • Kondičné hry
 • Formulovať programy na zlepšenie atleticizmu mládeže
 • Aplikovať model dlhodobého vývoja športovca
 • Vypracovať rôzne programy pre silu, výkon, rýchlosť a fitnes mládeže

Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
EPI Youth Strength & Conditioning Certification 599.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 17.06.2024 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 28
Dátum konania: 23.08.2024 - 25.08.2024, 08:30

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
BRATISLAVA
27.07.2024 - 28.07.2024
539€
Rezervujte
Bratislava
03.08.2024
149€
Rezervujte
Bratislava
27.09.2024 - 29.03.2025
150€
Rezervujte
Bratislava
19.10.2024 - 20.10.2024
219€
Rezervujte