ProCore

Termíny a miesto konania

Kliknite na Rezervovať pri vybranom termíne
a zarezervujte si svoje miesto!

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Popis školenia
Funkcia, diagnostika a tréning stredu tela patria k najobľubenejším témam. Počas 4 rokov školení Diagnostiky pohybováho aparátu 1 a 2, ktorých súčasťou boli aj bloky venované dýchaniu, hlbokému stabilizačnému systému a tréningu core, sme sa stretávali s množstvom otázok. Práve preto vznikol intenzívny workshop, ktorý Vám poskytne jednoduchý návod pre diagnostiku, korekciu a tréning funkcie a sily stredu tela. Či už vo forme core tréningu, ale aj z pohľadu dýchania a hlbokého stabiizačného systému.

V úvode kurzu sa naučíte základom kineziológie a funkčnej anatómie oblasti stredu tela, aby ste čo najlepšie porozumeli jeho fungovaniu a to od vývoja stability v období prvého roku života až po fungovanie v bežných denných aktivitách či športových výkonoch. Ukážeme si najčastejšie problémové miesta obmedzujúce progres v tréningu stredu tela a následovať bude diagnostika silovej vytrvalosti ako aj dychového stereotypu. V hlavnej časti sa budeme venovať cvičeniam, ktoré zaťažujú oblasť stredu tela bez toho, aby sa v ňom vykonával pohyb a to v rôznych smeroch pôsobenia vonkajšich síl, keďže tréning udržania stabilného postavenia chrbtice je základ, od ktorého sa postupne presunieme k dynamickým cvičeniam.

Obsah workshopu:
1. Dýchanie - hodnotenie a korekcia dychového stereotypu
2. Inhibítory/utlmovače brušných svalov a ich odstránenie
3. Hlboký stabilizačný systém - hodnotenie funkcia v sagitálnej, frontálnej a tranzverzálnej rovine
4. Testovanie sily svalov trupu podľa McGilla
5. Tréning stredu tela s prepojením na dýchanie a HSS
6. Tréning stredu tela - antiextenzie, antirotácie, flexie a rotácie

Workshop bude vedený maximálne prakticky, aby ponúkol komplexný návod, ktorý je možné okamžite využiť v praxi trénera či fyzioterapeuta.