ProMobility

Termíny a miesto konania

Kliknite na Rezervovať pri vybranom termíne
a zarezervujte si svoje miesto!

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Popis školenia
Dostatočný rosah pohybu je kľučový pre vykonanie správnej techniky a optimálneho pohybu. Žiaľ v praxi sa často stretávame s jeho výrazným obmedzením a zdĺhavým riešením tohto problému.Tento workshop sa vo svojom obsahu venuje hlavne technikám, cvičeniam a pomôckam, ktoré dokážu v priebehu krátkej doby dosiahnuť často až "zázračné" zvýšenie rozsahu pohybu. Využitím rôznych techník je často možné prejsť v priebehu jedného tréningu npr. od veľmi skrátených hamstringov k malému až žiadnemu skráteniu čo Vám môže urobiť posun od polovičného až po takmer hlboký drep.

Workshop je cielený na najproblémovejšie časti tela a prechádza celým radom cvičení a pomôcok od pasívnych až po aktívne. Narozdiel od klasických školení ktoré sa zameriavajú na strečing svalov sa na tomto workshope precuje viac s pohybom ako komplexom a menej izolovane s jednotlivými svalmi. Workshop je primárne praktický a zameraný na postup test->odstránenie obmedzenia->retest->integrácia do pohybybu a primárne sa zaoberá práve časťou "odstránenie obmedzenia" vďaka čomu sa stal jedným z troch základných školení Movement Coach Concept.

Ako príklad poslúži strečing m. piriformis ktorý je veľmi užitočný avšak v rámci pohybu ako takého je zaujímavejšie rozobratie vnútornej rotácie bedrového kĺbu (výskyt a úloha v rámci pohybu človeka) a možnosti zväčšenia rozsahov pohybu či už cielene na svalový alebo kapsulárny komponent.

Tématické časti workshopu:

1. Postizometrická a antigravitačná relaxácia - teória a aplikácia v praxi.
2. Teória pozčnej chyby a cielený posun v pozícii kĺbu.
3. Myofasciálne techniky masážnym valcom - teória využitia valca a aplikácia do praxe (sval, fascia, triggerpoint).
4. Postupy a techniky pre rozvoj mobility členkového a bedrového kĺbu, hrudníka, ramenného pletenca.
5. Aktivačné cvičenia na následnú stabilizáciu daného segmentu - doplnkový obsah.
6. Mobilita daľších častí tela - doplnkový obsah.
7. Komplexné cvičenia na mobilitu.

Na kurze sa naučíte prácu s rozmanitým množstvom pomôcok a techník, ktoré som sa naučil počas rokov štúdia trénerstva, fyzioterapie a odborných kurzov z týchto odbrov. Mnohé metodiky určené pre fyzioterapeutov (ako npr. Mulligan koncept, trigger pointy) obsahujú techniky a postupy ktoré sú veľmi ľahko využitelné aj pre potreby bežnej populácie a trénerov, ktorý sa nezamerivajú na liečbu ale na progres v oblasti pohybových schopností. Počas rokov strávených vo fitness centre bez možnosti využiť terapeutický stôl a či niektoré pomôcky som sa u týchto metodík inšiproval a upravil ich tak, aby sa dali jednoducho využit v režime automobilizačných cvičení, aktívnych asistovaných cvičení či za využitia pre trénerké prostredie bežných pomôcok ako expándre, therabandy, rollery a činky. V kombinácii s metodikami a postupmi ktoré sa využíva na školeniach ako napríklad EXOS či školeniach CFSC (mobility drill, Joint by Joint) sa tento workshop svojím obsahom stáva bohatým zásobníkom princípov a cvičení vďaka ktorým dosiahnete veľký zlepšenie kvality pohybu u vaších klientov.

Objavte aj ďalšie naše školenia Diagnostika 1, ProCore, Diagnostika 2 alebo Promovement