obzera-mcc-1440-1648987898.jpeg

Čo je Movement Coach Concept MCC

Podstatou konceptu je získanie zručností a vedomostí zameraných na odhalenie chybného pohybu, identifikáciu príčiny, odstránenie chyby a rozvoj nových možností pohybu.

Základným kameňom konceptu Movement Coach Conceptu je kurz/modul Diagnostika, korekcia a tréning 1, na ktorom získate možnosť osvojiť si vedomosti a zručnosti nielen z oblasti hodnotenia pohybového aparátu, ale aj široké možnosti korekcií dysbalancií, nesprávnych pohybových stereotypov a hlavne aplikáciu do tréningu. Kurz obsahuje základné prvky každého z nasledujúcich workshopov koncept MCC a je len na vás, akou cestou sa vyberiete.

Cielom konceptu je ucelený rozvoj trénerských schopností a zručností zabezpečujúcich maximalizáciu kvality pohybu a zdravia pohybového aparátu. Z tohoto dôvodu sme zaviedli dvojstupňový systém certifikácie kde pre dosiahnutie prvého stupňa je nutné absolvovať nielen záverečnú skúšku ale aj kurzy Diagnostika, ProMobility a ProCore. Certifikáciou však proces nekončí ale len začína v podobe kontinuálneho vzdelávania v uzavretej skupine.

Získajte komplexné vzdelanie Movement Coach Concept obsahujúce 5 základných modulov, integračný modul, 3 individuálne hodiny s lektormi, 5 on-line workshopov a poradní a ďalší obsah celkovo v rozsahu 86 hodín za 1097 euro. Absolvovali ste už niektorý z kurzov? Napíšte nám a získajte zvýhodnené riešenie na mieru.

 

MCC 1 - Diagnostika, korekcia a tréning

Vstúpte do sveta tréningu s novým prístupom a vedomosťami. Tento kurz je základným kameňom konceptu Movement Coach Concept. Vďaka obsiahlej on-line zóne, ktorá neobsahuje len teoretické prednášky, ale aj praktické návody začínate kurz už 2 týždne pred jeho fyzickým konaním. Získate možnosť osvojiť si nové zručnosti a vedomosti predom, vďaka čomu vyťažíte z kurzu maximum.

Čítajte viac >

MCC 2 - ProMobility

Dostatočný rosah pohybu je kľučový pre vykonanie správnej techniky a optimálneho pohybu. Žiaľ v praxi sa často stretávame s jeho výrazným obmedzením a zdĺhavým riešením tohto problému.Tento workshop sa vo svojom obsahu venuje hlavne technikám, cvičeniam a pomôckam, ktoré dokážu v priebehu krátkej doby dosiahnuť často až "zázračné" zvýšenie rozsahu pohybu. Využitím rôznych techník je často možné prejsť v priebehu jedného tréningu npr. od veľmi skrátených hamstringov k malému až žiadnemu skráteniu čo Vám môže urobiť posun od polovičného až po takmer hlboký drep.

Čítajte viac >

MCC 3 - ProCore

Funkcia, diagnostika a tréning stredu tela patria k najobľubenejším témam. Počas 4 rokov školení Diagnostiky pohybováho aparátu 1 a 2, ktorých súčasťou boli aj bloky venované dýchaniu, hlbokému stabilizačnému systému a tréningu core, sme sa stretávali s množstvom otázok. Práve preto vznikol intenzívny workshop, ktorý Vám poskytne jednoduchý návod pre diagnostiku, korekciu a tréning funkcie a sily stredu tela. Či už vo forme core tréningu, ale aj z pohľadu dýchania a hlbokého stabiizačného systému.

Čítajte viac >

MCC4 - Diagnostika a korekcia 2

Kurz nadväzuje na prvú časť a rozvíja nadobudnuté poznatky z prvého kurzu. Učí podrobnejšie analyzovať skrátené a oslabené svaly vďaka precnejším a cielenejším testom. Kurz je vďaka svojmu podrobnému obsahu predpokladom na získanie najvyššej certifikácie Movement Coach Concept, ktorá je garantom kvality vedomostí z oblasti pohybového aparátu a tréningu.

Čítajte viac >

MCC5 - ProMovement

V praxi pracuje mnoho šikovných trénerov a fyzioterapeutov vzdelaných v oblasti kineziológie a biomechaniky. Sám patrím k nim, no po čase sa mi tréning či terapia začínali zdať až príliš sterilné, zaoberajúce sa základnými líniami a prílišnou presnosťou. Naproti tomu som si živo pamätal zápasnícke tréningy, ktoré boli z antropologického hladiska plné prirodzených pohybov. Komplexné a pestré dynamické pohyby, ale na druhú stranu často biomechanicky chybné, som z odborného hladiska považoval v mojej praxi za nie veľmi použitelné. Prečo by sme ale nemohli využiť aj tieto prvky upravené, tak aby z biomechanického a kineziologického hladiska boli správne a prílišne nepreťažovali určité segmenty?

Čítajte viac >

Posunte vaše zručnosti a objednajte si MCC lv. 1 za 356 euro alebo zostavu 5 modulov MCC za 599 euro a ušetríte 66 euro.